RECOLZAMENT EMOCIONAL

 

Les Unitats de Salut Mental proporcionen els professionals al servici de la sanitat del Departament de Salut de Vinaròs recolzament emocional davant la pandèmia actual de COVID-19. Visita la Intranet del Departament i segueix les indicacions per a rebre assistència telefònica professional

 

Las Unidades de Salud Mental proporcionan a los profesionales al servicio de la sanidad del Departamento de Salud de Vinaròs ayuda emocional ante la pandèmia actua de COVI-19. Visita la Intranet del Departamento y sigue las indicaciones para recibir asistencia telefónica profesional

 

 

 

ATENCIÓ: La telefonada es realitza mitjançant NÚMERO PRIVAT. Cal estar atent si heu tramitat l'ajuda

ATENCIÓN: La llamada telefónica se raliza a través de NÚMERO PRIVADO. Estad atentos si habeis tramitado la ayuda