SERVEI D'ATENCIÓ I INFORMACIÓ AL PACIENT

El Servei d'Atenció i Informació al Pacient (SAIP) és la unitat funcional responsable d'atendre i informar els ciutadans que utilitzen el sistema sanitari públic i tramitar (entre altres comeses) els suggeriments, queixes o reclamacions que els usuaris puguin realitzar.
 

Centre Adreça Telèfon

SAIP Hospital Comarcal

de Vinaròs

Av. Gil de Atrocillo, s/n (12500 Vinaròs)

(De lunes a viernes. Horario 09.00 - 14.00)

964.477.101

hvinaros_saip@gva.es

     
     
     
     
     
     
     
     


 

 

ALTRES TRAMITACIONS ADMINISTRATIVES DEL SAIP