Àrea Dona

Foto de Àrea Dona

L'Hospital Comarcal de Vinaròs crea un Àrea de la Dona que reuneix en un únic espai assistencial totes les consultes d'atenció a la dona afavorint així una assistència integral i el respecte a la intimitat.

A més, la creació d'aquesta nova àrea assistencial comporta l'ampliació de la cartera de serveis incorporant la prestació pública d'interrupció voluntària de l'embaràs en els casos legalment establits i una consulta de sòl pelvià. Totes dues unitats evitaran tant la derivació a la sanitat privada com els desplaçaments de les dones fins a centres sanitaris de la ciutat de Castelló.

 

Unitat de Reproducció

 

El Àrea de la Dona compta també amb una Unitat de Reproducció en la qual, a més de l'assessorament reproductiu i l'assessorament per a la preservació de la fertilitat, es realitzaran també inseminacions tant de semen de parella com de semen de donant, en una zona especialment habilitada per a preservar la intimitat. En aquesta unitat s'atenen tant parelles heterosexuals com parelles homosexuals, així com dones soles que desitgen iniciar una gestació.

 

Per part seua, el Àrea de la Dona comptarà amb un espai totalment equipat dedicat a la Rehabilitació del Sòl Pelvià, d'atenció tant en forma individual com grupal, per a això s'incorpora a la unitat una professional en Fisioteràpia especialitzada en Sòl Pelvià i que treballarà en coordinació amb l'equip de Ginecologia.

 

 

Foto de Área de reproducció

Aquesta Àrea de la Dona està formada per professionals del Servei de ginecologia i gbstetrícia, fisioteràpia i infermeria i ha sigut possible la seua posada en marxa gràcies a la cobertura total de les places assistencials en aquests serveis.