Salut Mental

Cap de Servei 

María José Rubio Álvarez

Psiquiatres

Salvador López Penalba

Santiago Año Torres

Melania Gotia

Elvira Fernández Paredes

Benjamín Altozano Aguilar

Pablo Garcés Ballesteros

Psicòlegs

Vanessa Ferreres Galán

Jordi de Luna Hermoso

María Estebán Arenos

Raquel Ortigosa Aguilar

Lara Mascarós Álvarez

CARTERA DE SERVEIS
 • Consulta psiquiàtrica.
 • Consulta psicològica.
 • Interconsultes telefòniques amb Atenció Primària
 • Interconsultes d'altres especialitats tant de pacients ambulatoris com ingressats a l'Hospital de Vinarós
 • Consulta d´infermeria de salut mental.
 • Consulta psiquiàtrica.
 • Consulta psicològica.
 • Interconsultes telefòniques amb Atenció Primària
 • Interconsultes d'altres especialitats tant de pacients ambulatoris com ingressats a l'Hospital de Vinarós
 • Consulta d´infermeria de salut mental.
 • Valoració d'infermeria i plans de cura d'infermeria.
 • Pla Individualitzat de Tractament.
 • Coordinació amb els equips de suport social i altres institucions (judicials, educatives, familiars, residències, CRIS, etc.)
 • Continuïtat de cures i coordinació amb la Unitat dHospitalització del Provincial de Castelló i amb altres dispositius externs al departament.
 • Intervenció en crisis i urgències psiquiàtriques.
 • Psicoteràpia grupal i individual.
 • Intervencions familiars.
 • Consulta telefònica en salut mental, tant per a pacients com per a familiars i professionals
 • Docència i investigació.
 • Formació continuada.
 • Bioètica i qüestions legals.
 • Valoració d'infermeria i plans de cura d'infermeria.
 • Pla Individualitzat de Tractament.
 • Coordinació amb els equips de suport social i altres institucions (judicials, educatives, familiars, residències, CRIS, etc.)
 • Continuïtat de cures i coordinació amb la Unitat dHospitalització del Provincial de Castelló i amb altres dispositius externs al departament.
 • Intervenció en crisis i urgències psiquiàtriques.
 • Psicoteràpia grupal i individual.
 • Intervencions familiars.
 • Consulta telefònica en salut mental, tant per a pacients com per a familiars i professionals
 • Docència i investigació.
 • Formació continuada.
 • Bioètica i qüestions legals.

T'Interessa