COMITÉS I COMISSIONS DEL DEPARTAMENT

Comissió Departamental de Residències

Comissió Departamental de Salut Comunitària

Comissió Departamental de Transport Sanitari

Comissió Hospitalària de Mortalitat

Comité d'Autoprotecció

Comité de Bioètica Assistencial

Comité de Lactància

Comité Multidisciplinari de Patologia Endocrina

T'Interessa