Comité multidisciplinari de patologia endocrina

 

COMITÉ MULTIDISCIPLINARI DE PATOLOGIA ENDOCRINA

Donada la creixent complexitat del procés diagnòstic i terapèutic del pacient amb patologia endocrina mèdic-quirúrgica, sorgix com a necessitat el treball en equip d'un grup interdisciplinari implicats en estes patologies, que garantisca una assistència sanitària de millors resultats mitjançant: unificació de pautes diagnòstiques, vies clíniques, protocols i guies de pràctica clínica basades en l'evidència actual disponible en la literatura.


Comptat i debatut, un grup de professionals que desenvolupen en un espai determinat, una reunió periòdica que permeta la difusió del coneixement, la presa de decisions conjunta i de manera holística sobre el pacient i l'elaboració d'un pla que incloga les recomanacions consensuades per tots els membres. 


El grup treballarà adaptant-se a les guies basades en l'evidència i de grups o societats-associacions d'experts nacionals i internacionals; elaborant els seus propis mitjançant acords reflectits en documents o protocols. A més, permetrà la presa de decisions conjunta per tots els professionals, cedint protagonisme individual en benefici del pacient. Organitzarà comités on es presentaran, discutiran i decidiran totes aquelles actuacions del procés diagnòstic, terapèutic i seguiment de pacients amb patologies endocrines que ho requerisquen.


Coordinador: Dr. Rafael Gómez Sabater

 

MEMBRES DEL COMITÉ MULTIDISCIPLINARI DE PATOLOGIA ENDOCRINA

 

ENDOCRINOLOGIA: Dra. Eva Martínez Ibernón, Dr. Severino Boluda Monzó        

RADIODIAGNÓSTICO: Dr. Francisco Rodríguez Pardo, Dr. Santiago Amic 

CIRURGIA: Dr. Rafael José Gómez Sabater, Dr. Carlos Fortea Sanchís        

ANATOMIA PATOLÒGICA / PATOLOGIA: Dra. Asunción Paradís Alós, Dr. Álex Castillo Pereira, Dr. Faisal Abel Espinosa

ALTRES EXTERNS: Dr. Daniel Flores (M. Nuclear)

T'Interessa